Tungkol sa Kuwentong Pambata

Bilang isa sa mga pangunahing proyekto ng Heights Ateneo, ang Kuwentong Pambata ang nagsisilbing plataporma ng organisasyon upang makipag-ugnayan sa mga komunidad ng lipunan. Ninais naming palalimin ang pakikipag-ugnayan ng proyekto sa mga kommunidad na nais nitong paglingkuran. Ipinasya naming gawing hindi lamang mambabasa, kundi mismong manunulat ang mga kabataan ng kanilang mga kuwento, nang magamit nila ang sining at panitikan sa paghahanap ng kanilang mga boses. Kasama ang mga organisasyon katulad ng Save Our Schools Network, TABAK Phils, at Teach for the Philippines, naglunsad kami ng mga palihan para sa mga kabataang Lumad ng Bakwit Schools. Ang mga nilalaman ng antolohiyang ito ay hindi lamang mga akdang naging produkto ng mga palihang iyon, kundi mga akdang nagsasalita tungkol sa realidad at katotohanang hinaharap ng mga kabataan sa iba’t-ibang komunidad.

Partner Organizations

Nangangailangan ang Bakwit Schools, TFP, at ang iba pang organisasyon ng volunteers at sponsors na makakatulong sa pagbibigay edukasyon sa mga kabataang Lumad at ang public school students sa buong Pilipinas.

Tingnan ang mga detalye para makatulong dito:

Mga Akda

Bawat taon, mayroong inilalabas na husay ang ating mga mag-aaral, student teachers, at mga tagapayo, sa larangan ng pagsusulat.

Mula sa

Student Teachers

Akda

Lulay Santiago

Akda

Jerome Agpalza

Akda

Jihannah Genova

Mito

Eala Julienne Nolasco

Mula sa

Tagapayo

Mula sa TFP

Ms. Carol Estudillo

Mula sa TFP

Ms. Issa Yang

Mula sa TFP

Ms. Ednalyn Lebrino