Ang Aking Buhay

Isinulat ni Samantha Nicole

Mag-aaral ng CES

Ang Aking Buhay

Isinulat ni Samantha Nicole
Mag-aaral ng CES

Statement ni Ate Lulay tungkol sa akda:

Sa ganitong mga panahon pinaka ramdam ang halaga ng buhay sa atin. Sa maikling talata ni Sam, natatalakay niya ang isa sa mga bagay na pinahahalagahan sa buhay at siya ring ginagawang mahalaga ang buhay.

Ang Aking Buhay
Ang aking buhay ang mahalaga sa akin

dahil kung wala ito wala ako sa mahal kong mundo

hindi ako magkakaroon ng masasayang pangyayari

at malulungkot na pangyayari

Kung wala ito, at para rin itong aking mga magulang

dahil ang aking magulang ay para ko nang buhay

dahil sila ay nagbibigay sa akin ng saya

at lungkot at kung wala sila

wala rin ako sa mahal kong mundo.

Pati ang mahal kong mundo ay para ko nang buhay

halos lahat ng mahal ko sa aking buhay

ay para ko na ring buhay