Ang Mag-aaral at Guro

Isinulat ni Samantha Nicole

Mag-aaral ng CES

Ang Mag-aaral at Guro

Isinulat ni Samantha Nicole
Mag-aaral ng CES

Ang mag-aaral at guro ay nagsisikap

Kaya nagsisikap ang guro upang maturuan ang mag-aaral

at kaya naman nagsisikap ang mga mag-aaral upang magkaroon ng magandang kinabukasan

at matulungan nila ang ang kanilang mga magulang

at lahat naman ng tao ay nagsisikap para magkaroon ng magandang kinabukasan

at hindi masayang ang binigay na buhay ng panginoon

At upang pasasalamat dahil inaalagaan mo ang iyong buhay na ibinigay ng panginoon

at hindi mo pinabayaan

at nagpapakita ka ng magandang asal

at paggalang sa ating panginoon