Ang Makulay na Pasko ni Chuchay!

Isinulat ni Tiffany Gail

Mag-aaral ng CES

Ang Makulay na Pasko ni Chuchay!

Isinulat ni Tiffany Gail
Mag-aaral ng CES

Statement ni Kuya Rome tungkol sa akda:

Natutuwa ako na isinulat ni Gail ang kanyang Pasko nang may galak at pag-asa. Totoong bunga ng mga problema sa bahay o pamilya ang alala ng karamihan sa mga bata.

Ang Makulay na Pasko ni Chuchay Ang Makulay na Pasko ni Chucay!
Isang araw maagang nagising si Chuchay para mag-agahan at dahil sila ay nag-aayos ng mga palamuting pasko. Ngunit biglang naiisip ni Chuchay na wala silang gamit para sa pasko maliban sa Christmas tree at Christmas balls. Pero ang sabi ng nanay ni Chuchay na pangalan ay Aling Marta “Ayos lang kahit kulang ang palamuti”. “Pero nay, di po pwede na kulang ito dahil hindi natin mararamdaman ang pasko” ang sabi ni Chuchay. Hanggang sa mga sumunod na araw lagi nang nag-huhulog ng pera si Chuchay sa kanyang alkansya dahil siya ay nag-iipon para makabili ng mga palamuti para pang-dagdag sa kanilang Christmas tree. Hanggang nagkaroon na ng saktong pera si Chuchay at nakabili sila ng mga gamit tulad ng Christmas lights, socks, gifts at mga gamit para sa pasko. Nakauwi siya ng pagod mula sa kakabili ngunit patuloy parin sa pagkabit nito hanggang sa dumating ang pasko ng masaya sila at masigla. Ngunit nakita ni Chuchay ang saya sa mukha ng pamilya niya at nakita niya na hindi kailan man katumbas na kahit anong materyales na nasa ating tahanan ang pagmamahal na tunay galing sa mga taong nakapaligid sa atin.