Ang Pambihirang Silid-aralan

Isinulat ni Keisha Louie

Mag-aaral ng CES

Ang Pambihirang Silid-aralan

Isinulat ni Keisha Louie
Mag-aaral ng CES

Isang araw may isang nakakatakot na silid-aralan na may mga insekto. Ang may-ari nito ay si Ma’am Tobias na nagtuturo ng Science. Naghanap si Ma’am Tobias ng contestant para sa Robotics competition. Ang napili niya ay si Keisha Kontesera, Justin Matalino at Clyde Pasaway. Sila ay magaling sa Science at Computer. Ilang araw nakalipas at nagtraining na sila. Sabi ni Clyde “Ano ba yan sa lahat lahat ng teacher si Maam Tobias pa!”. “Oo nga eh,” sumbat ni Justin. “Hoy, wag kayo mayabang diyan” sabi ni Keisha. Nagaway-away ang tatlo dahil lang kay Ma’am. Narinig ito ni Ma’am Tobias at nagalit. “Pinag-uusapan niyo ba ako ha?” galit na galit na sabi ni Ma’am Tobias. “Sila po kasi ang yabang. Sabi po nila mas magaling sila sa akin at kung ano-ano po sinabi tungkol sa inyo” sambat ni Keisha. “Hay, magsitigil nga kayo. Mag-aral na kayo”. “Opo Ma’am” sabi nila.