Ang Pusa

Isinulat ni Riehanna Charmaine

Mag-aaral ng CES

Ang Pusa

Isinulat ni Riehanna Charmaine
Mag-aaral ng CES

Ako ay isang pusa na mahilig

Makipaglaro sa aking amo.

Lagi nila akong nilalabas. Lagi din

Nila akong pinapaliguan. Lagi din nila

Akong pinapakain.