cell phone

Isinulat ni Jheniel Claire

Mag-aaral ng CES

cell phone

Isinulat ni Jheniel Claire
Mag-aaral ng CES

Statement ni Ate Lulay tungkol sa akda:

Sinasalamin ng akda kung papaano pinagbubuklod ang tao sa modernong panahon. Sa kabila ng banta ng pandemya, nakakahanap tayo ng paraang manatling konektado sa mga mahal natin sa buhay. Ito ang pinipiling talakayin ni Jheniel-- ang kapangyarihan ng isang maliit na bagay sa buoin ang mga pamilya.

cell phone
mahalaga sa akin ito dahil

niregalo ito ng aking papa.

masaya ako pag ginagamit

ko ito dahil nakakausap

ko ang aking mga kaibigan

at aking mga tita, tito,

at magulang.