Paalala

Isinulat ni Hyannah Loreez

Mag-aaral ng CES

Paalala

Isinulat ni Hyannah Loreez
Mag-aaral ng CES

Statement ni Ate Eala tungkol sa akda:

Hindi ko alam kung ang isitilong ginawa ni Hyannah ay lantarang paalala sa kaibigan, o paalala sa sarili. Kung alin man iyon, nakakatutuwang nakabuo siya ng piyesang hindi nakukulong sa naririrto—nag-iisip na siya nang malayo. Nakita ko sa mga naunang sinulat ni Hyannah ang dedikasyon niya sa pag-aaral, magulang, at kapwa, kaya ang piyesang nabuo niyang ito’y talagang isang piyesa ng pagkatao niya.

Paalala
At sana makapagtapos ng pag-aaral

At magkaroon ka ng magandang

Trabaho at sana ay masuklian

Mo yung mga magulang mo na

Pinaghirapan nila at Huwag ka

Munang mag boyfriend para

Makapag aral ka ng Mabuti at

Para makapag focus ka sa

Pag-aaral kahit pagka-College

Muna ikaw mag boyfriend at

huwag Makulit at bantayan mo

Maigi si Yexel at sana Malaman mo

Na love na love kita at hindi

Kita pinaplastik Alam mo yan

Hindi tulad ng dati nating kaibigan

Na hindi na tayo pinapansin

Basta Alam mo yung mga pinagdaanan

Natin sana Tandaan Mo parin at

Ilagay mo sa Utak at Puso Mo

Ang mga Memories natin Simula

Ngayon at dati Lagi mong tandaan

Love kita kahit Makulit ka at

Ingat ka palagi kahit saan ka

Mag punta. At huwag kang pupunta

Sa Alam mong delikadong lugar

At sana tuloy tuloy mo Ang

Iyong pagiging Mabuti mong

Ugali