Salamat sa Aking Mga Guro

Isinulat ni Joverlene June

Mag-aaral ng CES

Salamat sa Aking Mga Guro

Isinulat ni Joverlene June
Mag-aaral ng CES

Si Bb. Lina G. Gutlay ay ang nagturo sa amin maging malinis, disiplinado, at mahusay. Kahit siya ay pagod na at minsan kami pa ay makulit nagtuturo pa rin siya,. Gusto ni Bb. Gutlay na matuto kami para paglaki namin ay tuturuan din namin ang mga batang nasa lansangan. Para kahit hindi sila nag-aaral, ay may matutunan pa rin sila. Hindi lang sa lansangan ako ay magtuturo kundi sa paaralan rin. At gagamutin ko sila kung sila ay nasugatan o napahamak. Mag-aaral din ako para maging isang Scientist, at sa space magiging Astronaut para pag-aralan ang mga planeta. Pag-aaralan ko rin ang mga hayop kagaya ng reptiles. Nagpapasalamat ako kay Bb. Lina G. Gutlay dahil tinulungan niya kami para maging disiplinado, masipag, mabait, magalang, at mahusay na mag-aaral. Pati na rin sina Mama, Papa, Ate, Kuya, Lolo, Lola, at mga kapatid ko. Dahil tinuruan din nila ako na maging maagap, at maging masipag at mabait na anak, apo, at kapatid. Kung hindi dahil sa kanila hindi ko magagawa ng maayos ang aking mga pangarap.