Mula sa TFP

Isinulat ni Ms. Carol Estudillo

Tagapayo

Mula sa TFP

Isinulat ni Ms. Carol Estudillo
Tagapayo

Sa pagsimula ng Fellowship, inasahan kong malaking bahagi ng aking magiging papel bilang isang Teacher Fellow ay ang pagtuturo #ParaSaBata at #ParaSaBayan.

Inasahan ko na iikot sa pagtuturo ng batayang pangnilalaman at mabuting asal sa loob ng silid-aralan ang malaking bahagi ng aking trabaho.

Nangyari naman ang aking inaasahan, ngunit higit pa pala roon ang kahingian ng pagiging isang Teacher Fellow.

Kailangan ko rin palang maging isang clerk na mabuting nagtatala ng mga record para sa iba’t ibang papeles na kailangang ipasa, #ParaSaOpisina. Kailangan ko rin palang maging tindera ng hot foods, tray, t-shirt, at iba pa #ParaSaFunding ng paaralan. May mga batang kailangan ng coach at tulong #ParaSaContest na lalahukan. Kailangan ko ring maging reporter ng mga kaganapan sa loob ng silid-aralan #ParaSaMagulang nang malaman n’ya ang pangangailangan ng kanyang anak. Kailangan ko ring maging isang mabuting kasamahan at mabuting katrabaho #ParaSaCoTeachers na makakasama ko sa pagtuturo sa mga bata. Maliban pa rito ay kailangan din naming makalikha ng isang programang nakatutugon sa iba pang pangangailangan ng aming paaralan ukol sa suliranin ng pagpapabasa, #ParaSaCommunity.

At bilang isang guro sa Filipino, nakita ko rin ang kahalagahan ng pagtuturo ng wika at kultura ng ating bansa sa aking mga mag-aaral upang malinang ang kanilang maka Pilipinong pag-iisip hanggang sa kanilang paglaki. Dahil kalaunan, sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang wika at hiraya sa pagpapahayag ng sarili nila makikita ang paglago ng kanilang identidad bilang isang Pilipinong bahagi ng ating bansa. Kinakailangang maging matayog ang kanilang pagkakakilanlan upang hindi magpatiagos sa panahon ngayon ng globalisasyon at modernisasyon, #ParaSaPinas.

Lahat ng ito (sampu ng iba pang responsibilidad na hindi ko nabanggit) ay kailangan kong maisagawa nang may kahusayan habang nagpapahalaga at nangangalaga #ParaSaSarili.

Sa loob ng dalawang taon ko sa Paaralang Elementarya ng Concepcion, napagtanto kong isang malaking masalimuot na proseso ang pagpapaaral sa isang bata na dapat kalahukan ng lahat nang may kaugnayan sa kanya. Nakalulungkot na maraming bata ang hindi nabigyan ng parehong pagkakataon sa pag aaral gawa ng maraming salik na pumipigil sa kanya (tulad ng suliranin sa pamilya, pera, atbp.)

Napatunayan ko rin na hindi kayang buhatin ang kabuoang responsibilidad ng komunidad upang masuportahan ang nasabing bata kahit may mga taong tunay na may pagnanais na makatulong sa kanila. Kaya namang mahalaga na laging magkaroon ng kasama at pagkakaisa upang makatulong. Bagama’t malaking suliranin ang kinakaharap ng ating bansa pagdating sa education inequity, isa nang malaking hakbang upang kaharapin ang hamong ito ang bawat kilos na naglalayong maalalayan ang isang batang nahihirapang mag-aral.

Sa kaso ko bilang isang fellow, gagawin ko ang aking makakaya sa papel na pinili kong gampanan at magiging papel ko sa hinaharap #ParaSaBata kahit ano man ang susunod kong hakbang sa hinaharap.